Кои сме ние?

Асърт се развива като уникален синтез от експертни познания и методологии с цел да предизвика пазара чрез прилагане на решения, които носят резултати и променят гледната ви точка, свързана с оценката, развитието и въздействието на научните изследвания.

Подпомагаме компаниите при вземането на решения, свързани с бизнеса и хората, както и хората при управлението на тяхната професионална реализация, като предоставяме уникални познания, получени чрез прилагането на международно признати и стандартизирани методи.

КАКВО НИ ДВИЖИ?
  • Интегритет
  • Иновация
  • Растеж
  • Ентусиазъм
  • Отношениe

КАКВО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ?

Утвърдете успеха си!

Предоставяме първокласни HR решения на нашите клиенти, основани на експертни познания в областта на развитието на хората като отговор на предизвикателствата на съвременния бизнес.
Допринасяме за развитието на общностите, в които работим, като изграждаме устойчиви решения за благосъстоянието на хората, компаниите и цялостната обстановка.
Подобряваме пригодността за заетост на хората чрез непрекъснато разработване на решения за личностно и професионално развитие в съответствие с динамичните тенденции на пазара на труда.

КАК ЩЕ ГО НАПРАВИМ?

Комбинацията от стандартизирани продукти, персонализирани услуги и иновативен подход е нашата рецепта за успех. Изграждаме силни партньорства с нашите клиенти, за да разработим уникални системни решения, които отговарят на конкретните предизвикателства.

Вярваме, че компанията расте заедно с растежа на хората си, затова подкрепяме всеки човек с всеобхватни и индивидуални подходи, които улесняват както личния разцвет, така и успеха на бизнеса.

Осигуряваме високо качество на всеки вид услуга чрез постоянно усъвършенстване и иновации на най-подходящите подходи за нуждите на нашите клиенти.