Стратегически подход за достигане до таланти

Проучването за наличността на таланти е един от ключовите аспекти при създаването на ефективен план за наемане на служители. Основното предимство е, че клиентът получава информация за наличието на специфични таланти на пазара, както и за техните финансови очаквания и мотивация да сменят местоработата си. Тази информация дава възможност за ефективен избор на способи за достигане до таланти, които напълно отговарят на потребностите на клиента според конкретни критерии (например познания по немски език, опит в управлението на големи промишлени предприятия, т.н.).

Проучването ви помага при:
• Вземане на решения за инвестиране в конкретна област на интерес
• Създаване на план за привличане на най-добрите таланти
• Оптимизиране на разходите
• Максимизиране на ефективността на процеса на набиране и наемане на служители