Бъдете в крак с актуалната информация за тенденциите на пазара на труда в областта на възнагражденията и обезщетенията

Бенчмаркът на заплатите е отправна точка за създаване или преразглеждане на система за възнаграждения, която би се възприела на пазара като конкурентна и привлекателна за търсените от клиента таланти, както и за съществуващите служители. Най-същественото предимство на проучването е възможността за сравняване на тенденциите в компанията с пазарните тенденции, което ще покаже конкурентоспособността на цялостното компенсационно предложение на клиента. Въз основа на данните за пазара клиентът може да преработи съществуващите степени на заплащане и да въведе нови компенсации и придобивки за всички видове и нива на длъжностите, обхванати от организационната структура, което значително допринася за привличането на нови таланти.

Проучването ви помага при:

  • Придобиване на представа и разбиране на пазарните тенденции и конкуренцията
  • Създаване на ефективна схема за възнаграждение
  • Създаване на условия на труд, които са привлекателни за водещите таланти
  • Позициониране като атрактивен работодател