Дългосрочна стратегия – Дългосрочни резултати

Работодателска марка е сложен процес на популяризиране на дадена компания и нейната организационна култура, който цели да превърне конкретния работодател в „работодател по личен избор“. Вследствие на това компанията значително увеличава процента на задържане на служителите и намалява процента на текучество. Най-значимите ползи са повишаване на видимостта и конкурентоспособността на компанията на пазара на труда с цел привличане на най-добрите таланти и повишаване на удовлетвореността на служителите.
Проучването може да включва външно проучване (пазар на труда) и вътрешно проучване (в рамките на компанията на клиента).

Резултатите от проучването засягат:

• По-успешно привличане на висококвалифицирани кандидати
• Подобрено удовлетворение на кандидатите
• Намалено текучество и повишено задържане на талантите
• Оптимизиране на разходите, свързани с човешките ресурси
• Дългосрочно позициониране на компанията на пазара като желан работодател