Посветете времето си на своите служители

Ангажираността и удовлетвореността на служителите увеличават ефективността и ефикасността на техния принос към целите на компанията. Ето защо проучванията на удовлетвореността от работата и ангажираността осигуряват основа за разбиране на потребностите на служителите и за създаване на систематичен план за адаптиране на различни организационни аспекти към техните нужди. Най-съществената полза от изследването е приносът към разбирането на факторите на организационната култура и тяхното въздействие върху мотивацията на служителите и възможността за тяхното (ре) оформление с цел максимална ангажираност към организацията и изграждане на тенденция към дългосрочно сътрудничество и задържане на талантите.

Резултатите от изследването повлияват върху:

• Мотивацията на служителите
• Максимизиране на ефективността на заетите лица
• Дългосрочното развитие и задържане на талантите