Конкурентна система за възнаграждение като отправна точка за успешен бизнес.

Стремите ли се да оптимизирате разходите си за възнаграждения и обезщетения? Целите ли да създадете обективна система за възнаграждения и придобивки за всички служители? Вашата компания се нуждае от преразглеждане на цялата система Comp & Ben или искате да разработите изцяло нова такава?

Въз основа на задълбочен анализ и оценка на работата ние създаваме прозрачна, обективна и конкурентна система за служителите, като същевременно оптимизираме разходите. Познаването на стойността на всяко работно място/задача е от ключово значение за създаването на справедлив пакет от възнаграждения и придобивки. Системата за възнаграждения, както и системата за придобивки, се създава като уникален пакет, който е подходящ ексклузивно за различни аспекти на организациите.

Вие получавате:

  • Обективна оценка на работата
  • Степен на заплащане, определена в съответствие с оценката на работата
  • Работни позиции, които са свързани със съответната степен на заплащане
  • Сравнителен анализ на текущите пазарни заплати
  • Конкурентна система за компенсации и обезщетения
  • Предложения за кариерно развитие на служителите