Осигурете ангажираност на служителите си за постигане на максимално качествено обслужване на клиентите

Проучването подчертава ориентацията на служителите към постигане на висококачествени взаимоотношения с клиентите. Ангажираността на заетите в изграждането на оптимално обслужване и удовлетвореност на клиентите допринася значително за цялостния бизнес успех на компанията. Проучването представя гледната точка на служителите за организационните процеси, стандарти, процедури и тяхното въздействие върху ежедневните взаимоотношения с клиентите и другите значими групи.

Проучването ви помага при:

  • Добиване на представа за ежедневната работа на служителите с клиентите
  • Оценяване на фирмените процедури и процеси, които могат да улеснят или утежнят ежедневните дейности
  • Оценяване на ролята на всеки служител в осигуряването на най-доброто обслужване на клиентите
  • Инспектиране на мотивацията и ангажираността на заетите лица по отношение на изграждането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите