Стратегическият подход е в основата на успешния бизнес.

 

Съвременният динамичен свят на бизнеса поставя множество предизвикателства пред всяка компания и нейните хора. Как да оцелеем на пазара на труда в перспектива? Как да спечелим конкурентно предимство? За да се вземат ефикасни и ефективни решения, всички предизвикателствата трябва да се разглеждат стратегически.
Инвестирането в надеждно и систематично събиране и интерпретиране на данни е ключът към създаването на успешна бизнес стратегия. Нашият екип е готов да допринесе с експертния си опит за постигане на целите на нашите клиенти с помощта на ясно дефиниран стратегически план. Ние създаваме план и методология и ефективно провеждаме емпирични пазарни проучвания, следвайки стандартите за качество и ефективност, както и специфичните нужди на нашите клиенти.

Портфолиото ни от услуги включва различни

персонализирани проучвания, като например:

Проучване за наличността на таланти
Стратегически подход за достигане до таланти.
Научете повече
Сравнително проучване на заплатите
Най-новата информация за финансовите условия на пазара на труда.
Научете повече
Преразглеждане на системата за възнаграждения и придобивки​ (Comp & Ben)
Конкурентна система за възнаграждения като отправна точка за успешен бизнес.
Научете повече
Проучване на ангажираността на служителите и удовлетвореността от работата
Посветете вашето време на хората си.
Научете повече
Проучване на ангажираността и опита на клиентите​
Уверете се в ангажираността на хората си към най-доброто обслужване на вашите клиенти.
Научете повече
Проучване на организационната култура
Систематично проучване на всички релевантни аспекти на организационната култура, извършено директно към хората и компетентните лица в компанията.
Научете повече
Изследване на работодателската марка
Дългосрочна стратегия – Дългосрочни резултати.
Научете повече