Кариерно ориентиране за деца на възраст от 6 до 18 години е един от най-иновативните проекти на Assert International, който стартира своето развитие още през 2022 г. с подкрепата на Manpower България.

Програмата отговаря на нуждите на образованието и бизнеса, като създава мост между тях и чрез коучинг подходи, игровизация, симулация и обучение, провокира подрастващите да идентифицират своите интереси, умения, таланти и компетенции през целия им живот, така че тяхното професионално развитие да е в подкрепа и в унисон с личностното им такова.

В проекта се включват ноу-хау, експертиза, инструменти и услуги, които са актуални и съобразени с нуждите на хората и бизнеса, през актуалната информация, данни и взаимодействие, които Assert International и Manpower България поддържат с компаниите.