Професионалната медиация е способ за намиране на решение и достигане до взаимно приемливо споразумение. Ние разполагаме със сертифициран медиатор в екипа си, който може да съдейства при конфликти (или предпоставки за такива) в екипи, между отделни хора или между организации.

Фокус са човешките взаимоотношения и нужди, както и трудово-правните взаимоотношения, като за целта работим в сътрудничество с експерти и юристи. Медиацията при деца и младежи е нещо, което включваме като допълнителна добавена стойност в случаи на разнообразие от възрасти в екипите, стажантски програми и/или проекти за кариерно ориентиране за деца.

Също така, нашият медиатор е професионален обучител, който може да съдейства чрез обучение по водене на преговори и медиаторски техники да увеличите толерантността и разбирателството в екипа си.