Идентифицирането на потенциала на личността чрез изследвания дава основа за самооценка, която е ключова в процеса на преход, както и насоки за максимално индивидуализиран подход.

Идентифицирането на потенциала на личността чрез изследвания дава основа за самооценка, която е ключова в процеса на преход, както и насоки за максимално индивидуализиран подход.
Повишаването на пригодността за работа в желаната област се постига чрез:
  • Подобряване и развитие на уменията (адаптиране на автобиография, подготовка за интервю за работа, идентифициране на ключови канали за информация и кандидатстване за работа, развитие на лична професионална марка и нетуъркинг)
  • Кариерно консултиране и
  • Активно търсене на следващ работодател чрез консултантите на Manpower

Програмите за преход в кариерата и аутплейсмънт са идеални решения в следните ситуации:

  • Компанията иска да подкрепи човек при идентифицирането на следващата възможност за кариера в компанията
  • Компанията иска да подкрепи служителите в кариерно развитие извън компанията
  • Човек иска да предефинира своите кариерни планове и дейности

Програмата може да се изпълнява индивидуално и групово. Продължителността на програмата е от 1 до 6 месеца в зависимост от нивото на позицията на кандидата и желания интензитет на подкрепа чрез консултиране и търсене на желана роля.