Коучингът е процес, базиран на знания от психологията, теорията на организационното развитие, социологията и много други области. Подходът, в който вярваме и прилагаме, включва проектирани и фокусирани разговори, използващи методология от широк спектър от коучинг подходи и техники.
За да увеличим максимално ефекта от този тип интервенция за развитие, ние използваме Harrison Assessment като отправна точка на всеки коучинг процес. Докладът след това психологическо изследване предоставя на партньора преди всичко информация за собствените му силни страни и възможности за подобрение, като в същото време предоставя основа за определяне на коучинг цели

Този тип интервенция за развитие има изключителна полза и стойност за хора, които искат да постигнат по-добри лични и професионални резултати.

За да може коучингът като подход да има ефект върху човека, но и върху организационните промени и култура, подкрепата се осъществява през няколко фази:

1. Изследване

Идентифициране на индивидуалния потенциал, силни страни и области за подобрение чрез инструменти за оценка. Фокусът на тази фаза е изследване с цел обучение, а не оценка на наученото досега.

2. Поставяне на цели

В партньорството между коуч и клиент се дефинират промени в поведението, които ще бъдат индикатори за желания напредък.

3. Коучинг

Реализирането на коучинг подкрепа става чрез поредица от сесии, посветени на постигане на поставените цели. Най-често цикълът включва от 3 до 8 сесии. Периодът на изпълнение се определя с клиента, като препоръчителното време между сесиите обикновено е от 1 до 4 седмици.
Индикатор за напредък е подобреното представяне и усещане на лично и професионално ниво на клиента. Повторна оценка може да се извърши след определен период от време.

Коучинг сесиите се провеждат изключително от професионалисти, акредитирани от ICF (Международната коучинг федерация).