В отговор на нуждата от максимално персонализиран подход в обучението и развитието на човека, особено по отношение на качественото изпълнение на конкретната му работна функция, създадохме персонализирани програми за професионално и личностно развитие, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки отделен партньор.

Програмата обикновено се състои от три етапа: изследване на потенциала и компетенциите, фаза на обучение и коучинг сесии.

Въз основа на изследването на личните компетенции и потенциал и в сътрудничество с партньора се определят съответните области, след което се провежда фазата на обучение. По пътя към желаната промяна, човекът получава допълнителна помощ чрез преминаване на коучинг процес, чиято основна цел е повишаване на мотивацията за учене, намаляване на съпротивата срещу промяната, преодоляване на отлагането, както и укрепване на направените промени в необходимата посока.

Продължителността на програмата е 1-3 месеца, с основен фокус върху обучителни сесии и коучинг като подходящо продължение и подкрепа за практическо приложение на придобитите знания.
Програмите се предоставят от най-подходящите професионалисти както от вътрешния екип на Assert, така и от Assert Hub от външни професионалисти (коучове, обучители, ментори, профилиращи, НЛП практици и др.).