Нашите групови програми за обучение и развитие представляват внимателно подбрана комбинация от различни методи на обучение според специфичните нужди на компанията, всички с цел осигуряване на най-висока ефективност за даден период от време.

Комбинираните L&D програми могат да включват няколко фази:
  • Първоначална сесия за интервенция
  • Keynote речи и сесии за мотивация на екипа
  • Детокс (медиационни) срещи
  • Коучинг сесии
  • Индивидуално менторство
  • Уъркшопи за имплементация
  • Индивидуални или екипни задачи за самоподготовка
  • Геймифицирани сесии
  • и други подходящи методологии за обучение и развитие

Всяка стъпка може да бъде извършена в присъствен формат, онлайн, чрез платформа за геймифицирани обучения или в комбинация от всичко по-горе. След групово обучение всеки участник има достъп до индивидуална менторска и/или коучинг подкрепа за допълнително разбиране на темата, превъзмогване на дилеми и/или овластяване за внедряване на новопридобити знания и умения. Окончателната подкрепа за имплементация се предоставя чрез уъркшоп с използване на коучинг подход. Ученето чрез преживяване и груповата динамика, които се случват в сесиите, поставят допълнителен фокус върху необходимостта от прилагане на наученото в ежедневни ситуации и оценка на ефектите, които наученото може да има върху желаните резултати.

Програмите се предоставят от най-подходящите професионалисти както от вътрешния екип на Assert, така и от Assert центъра от външни професионалисти (коучове, обучители, ментори, профилиращи, НЛП практици и др.).

Нашата препоръчителна пътека за обучение