Вземайки предвид човешката природа, както и особеностите на промяната и ученето, всяка от нашите програми за развитие включва инструменти и техники, които увеличават шанса за прилагане на наученото.

 

Нашите програми за обучение и развитие са придружени от наставничество, коучинг и семинари за внедряване. По този начин нашата роля на партньор за развитие следва процеса на учене, улеснява стъпките на развитие и поставя индивида в центъра на вниманието, както и в центъра на отговорността за успеха.

Ние предоставяме идентифициране на нуждите от развитие на ниво компания, екип и индивидуално ниво, като използваме инструменти за психологическа оценка като оценка на Harrison, Great People Inside и други. След като определим конкретните нужди, заедно създаваме програма за развитие, съобразена с желаните резултати и изисквания на клиента. Нашите решения разчитат 70% на доказано съдържание, методологии и добри практики, докато останалите 30% са специфични за индустрията и компанията ситуации, упражнения и задачи, подходящи за нейната култура и хора. Комбинацията от обучение чрез опит и доказани основи води до създаването на решения чрез партньорство, така че крайният продукт да е уникален и да отговаря конкретно на нуждите на компанията.

Чрез нашите програми за развитие, заедно с клиентите, ние се стремим да отговорим на въпросите:

КАКВО – чрез обучение, учене чрез опит, придобиване на знания
КАК – чрез наставничество и коучинг, развитие на самосъзнание и умения,

а накрая завършваме процеса с желаната промяна в поведението.

За успешни програми за развитие на хора ние работим както с нашия вътрешен екип от професионалисти, така и с външен център от най-доказаните коучове, ментори, треньори, профайлъри и други утвърдени специалисти, за които вярваме, че ще осигурят най-доброто качество, ефективност и опит в рамките на една програма.

Нашето портфолио от решения включва:

Групови програми за обучение и развитие – комбинирани решения
Нашите програми за групово развитие представляват внимателно подбрана комбинация от различни подходи за обучение в съответствие със специфичните нужди на компанията, всички с цел осигуряване на най-добра ефективност в рамките на даден период от време.

Научете повече

Индивидуални програми за обучение и развитие
Ние създаваме програми, които максимално ефективно подпомагат професионалното развитие на всеки човек.

Научете повече

Мениджър първо ниво – Отключи съвършенството на лидерството
Повишете квалификацията на вашите начинаещи мениджъри, за да могат те да допринесат максимално за триумфа на компанията ви чрез нашата специално разработена програма за обучение.

Научете повече

Програми за аутплейсмънт и преход в кариерата
Целта на подкрепата за преход е да идентифицира и отвори възможности за следваща стъпка в кариерата, както извън компанията, така и в нея.

Научете повече

Индивидуален или групов коучинг
Този тип интервенция за развитие има изключителна полза и стойност за хора, които искат да постигнат по-добри лични и професионални резултати. Изпълнява се само от акредитирани от ICF коучове.

 

Научете повече

Talent Labs: Кариерно ориентиране за деца
Кариерно ориентиране за деца на възраст от 6 до 18 години е един от най-иновативните проекти на Assert International, който стартира своето развитие още през 2022 г. с подкрепата на Manpower България.

Научете повече

Професионална медиация
Професионалната медиация е способ за намиране на решение и достигане до взаимно приемливо споразумение.

Научете повече

Изнасяне на речи и мотивационни преживявания за екипи

Предлагаме на Вашето внимание възможността да осигурим на екипа, компанията или общността Ви мотивационен лектор

Научете повече