Employer of Personal Choice

Dugoročna strategija sa dugoročnim efektom

Employer Branding predstavlja kompleksan proces promocije kompanije i njene organizacione kulture koji ima za svrhu da određeni poslodavac postane „poslodavac ličnog izbora“.​ Na ovaj način kompanija značajno povećava stopu retencije i smanjuje stopu fluktuacije zaposlenih. Takođe, smanjeni su troškovi, a proces regrutacije i selekcije je optimizovan putem efikasne akvizicije kvalitetnih kandidata.

Specifičnost naše metodologije ogleda se u tome da simultano sprovodimo istraživanje fokusirano na percepciju brenda zaposlenih, ali i na percepciju brenda tržišta. Detaljan izveštaj, u potpunosti usklađen sa potrebama klijenta, pruža uvid u aspekte poslovanja sa potencijalom za unapređenje. Naša strategija nije univerzalna i unapred kreirana, već bazirana na realnim empirijskim podacima. Naš cilj je da Vaši zaposleni postanu “brend ambasadori”, a Vaša kompanija prepoznata kao konkurentna na tržištu.

Dobijate:

  • Komparativnu analizu percepcije kompanijskog brenda na internom i eksternom nivou
  • Uvid u percepciju kompanije kao poželjnog poslodavca od strane potencijalnih zaposlenih pomoću Net Promoter Score-a
  • Postavljanje akcionog plana usmerenog na unapređenje procesa, povećanje zadovoljstva zaposlenih i vidljivosti na tržištu i privlačenje talenata
  • Evaluaciju dugoročnih efekata Employer Branding-a