Strateški pristup dolaska do talenata

Studija o dostupnosti talenata predstavlja jedan od ključnih segmenata za efektivno postavljanje plana zapošljavanja i uspešno poslovanje svake kompanije. ​Specifičnost metodologije ogleda se u prikupljanju relevantnih i pouzdanih informacija iz različitih izvora od interesa, kako zvaničnih podataka nadležnih institucija, na nacionalnom i regionalnom nivou, tako i kvalifikovanih eksperata za interesne pozicije. Finalni produkt studije predstavlja tailor- made izveštaj vezan za bilo koju industriju, sektor ili interesnu poziciju.

Ova usluga se preporučuje u situacijama kada:

  • Donosite odluke o investiranju na određenoj interesnoj teritoriji
  • Kreirate plan akvizicije vrhunskih talenata
  • Radite na optimizaciji troškova i maksimizaciji efikasnosti i efektivnosti procesa regrutacije i zapošljavanja

Dobijate:

  • Precizan uvid u trendove dostupnosti talenata na lokalnom i globalnom tržištu
  • Analitički i sistematski prikaz industrije i interesnih lokacija
  • Sistematski prikaz koncentracije zaposlene i nezaposlene interesne populacije i radnog kontingenta na nacionalnom, regionalnom i/ili na nivou interesne teritorije
  • Prikaz demografske i obrazovne strukture zaposlenih i nezaposlenih​ talenata na interesnim lokacijama
  • Informacije o aktuelnim projektima, kao i kompanijama iz interesnih industrija koje okupljaju talente na određenoj lokaciji​