Целта на използването на оценка при подбор на хора е да предостави ключова информация за вземане на правилни решения за наемане, избягване на грешки при подбора и етапа на адаптиране на нови хора към съществуващ екип.

По време на процеса на подбор, след консултация с вас, ние извършваме следните стъпки:

  • Ние идентифицираме идеалния профил на кандидата (за стажанти, работници, професионални или мениджърски позиции)
  • Избираме най-подходящата методология и инструменти за оценяване въз основа на спецификата на процеса на подбор (личностни тестове, тестове за способности, изследвания на знания и умения, интервю, базирано на компетентности или цялостен център за оценяване)
  • Ние оценяваме съответствието на конкретен кандидат с определен профил на компетентност
  • Ние идентифицираме фактори, които могат да повлияят положително на неговия успех, както и фактори, които могат да попречат на успеха на дадена позиция
  • Докладваме ви резултатите от изследването на индивидуално ниво или сравняваме група от кандидати.
  • Провеждането на оценка като част от процеса по подбор ви позволява да вземате обективни решения въз основа на конкретни и точни данни.

Изборът на правилния кандидат позволява производителност и рентабилност в рамките на дадена позиция и спестява време и пари чрез намаляване възможността за текучеството и повтаряне на процеса на наемане.