Програма за управление на таланти: Открийте силните страни и потенциала за развитие на вашите хора.

Системният подход към развитието на талантите в една организация е сигурен път към стратегическо и дългосрочно развитие на самата организация.

Какво е необходимо, за да поставим процеса на оценяване като необходимата основа за развитието на индивиди, екипи и организации?

Да идентифицираме ясно специфичните нужди и информация, която искаме да получим чрез оценката. Да изберем първото методологично решение в съответствие с поставените цели (интервю, базирано на компетенции; личностни тестове; тестове за способности; център за цялостно оценяване, 360-градусова оценка…)

Да подготвим и въведем адекватно хората в процеса. Да максимизираме и задълбочим информацията, получена от процеса на оценка, всичко това с цел да се определи пространство за развитие възможно най-точно. Да се идентифицират личности и таланти с висок потенциал, които трябва да бъдат включени в програми за развитие. Да направим детайлна оценка на целия процес и да подобрим всеки следващ процес на оценка.

Консултантите по бизнес психология и изследвания на Assert могат да ви подкрепят във всяка част от процеса на оценка за развитие на хора. Използвайте професионална оценка, за да идентифицирате обективно нуждите от развитие, да оптимизирате създаването на обучения, планове за развитие и бюджети на ниво компания или да вземете решения относно повишения на хора или реорганизация на екипи.