Всяка компания представлява сложен механизъм с уникален набор от ценности, процеси и култура. Общите принципи и критерии за оценка могат да бъдат отправна точка, но за най-добри резултати е необходимо целият процес да се коригира така, че да се идентифицират точно такива хора и компетенции, които ще бъдат в идеална хармония с компанията.

Специално създаденото изследване включва следните стъпки:

  • Идентифициране на специфичните нужди и информация, която искаме да получим чрез оценката.
  • Избор на най-подходящата методология и инструменти за оценка в съответствие с нуждите и целите.
  • Информиране на всички участници за детайлите на процеса на оценяване и провеждане на оценяването в съответствие с поставената цел, като се използва индивидуална матрица на компетенции, личностни характеристики, когнитивни способности, интереси, ценности или напълно персонализирана 360-градусова оценка.
  • Анализ на резултатите с възможност за използване на критерии за ефективност, които са специфични за компанията, чрез създаване на идеален профил, базиран на резултатите на най-добре представящите се хора от екипа на компанията.
  • Докладване на резултатите от изследването и предоставяне на насоки в съответствие с целта.

За да имаме ясна представа доколко един кандидат се вписва в дадена организация, не трябва да пренебрегваме спецификата на всяка компания като уникална система. Начинът на правене на бизнес, организационна култура, размер на компанията, начин на комуникация, структура на компанията, взаимоотношения със заинтересованите страни са само част от факторите, които влияят на един идентичен кандидат да разгърне пълния си потенциал в една организация и да не отговори на очакванията за позицията в друга.

Следователно нашата персонализирана оценка осигурява добавена стойност в процеса на подбор на най-подходящите хора.