Сред нашия богат набор от специализирани изследвания, ние специално подчертаваме:

1. Оценка на уменията за продажба

В нашата гама от инструменти за оценка имаме въпросник, който оценява потенциала на даден човек за работа в областта на консултантските продажби, прогнозира успеха на дадено лице в търговските дейности и идентифицира уменията за продажба, които трябва да бъдат допълнително развити.

Въпросникът е достъпен на български език.

Изследването е предназначено за всеки, който иска надеждно и точно да оцени търговските умения на кандидатите за работа и съществуващите си екипи, независимо дали прави проверка и подбор на нови хора или иска да подобри уменията на членовете на търговския си екип, за да подобри представянето му.

2. Оценка на благосъстоянието (Wellbeing)

Правим изследване на текущото ниво на благосъстоянието на човек в рамките на работната среда, което също е един от ключовите фактори за прогнозиране на представянето му в работата.

Въз основа на най-новите теории в областта на организационната психология, такова изследване може да се използва за оценка на общото благосъстояние на хората, а информацията, която предоставя, позволява създаването на планове за действие за повишаване на ангажираността и удовлетворението от работата.

3. Сканиране на организационната култура

Чрез напълно персонализирано изследване ние идентифицираме ценностите и организационната култура във вашата компания. Можем също така да използваме тази информация по-късно, за да оценим доколко нови хора в процес по подбор биха се интегрирали във вашата съществуваща организация.