През годините си опит сме научили, че компаниите, които подкрепяме, ценят високо възможността да адаптират своите решения за оценка към техните нужди и специфични характеристики на техния бизнес. Ето защо в нашия каталог от решения можете да намерите Great People Inside, интерактивна и облачно базирана платформа, която се отличава с широк набор от изследвания и индивидуален подход.

Great People Inside предлага 16 готови оценки и 129 дименсии, които могат да се комбинират:

 • Способности (разсъждение, числени и вербални способности)
 • Личностни характеристики (въз основа на модела на Big Five)
 • Интереси (въз основа на модела на Холанд)
 • Ценности, удовлетворение от работата, ангажираност, благополучие и екипна динамика
 • Отговаря на конкретни позиции (клиентско обслужване, продажби, нискоквалифицирани работници и др.)
 • 360-градусова обратна връзка

Great People Inside се препоръчва за:

 • подбор на кандидати
 • идентифициране и развитие на таланти в компанията
 • развитие на екипа
 • подобряване на ангажираността и удовлетворението от работата

Основни характеристики на GPI оценката:

 • Големи възможности за персонализиране и индивидуални решения
 • Компаниите могат да създадат своя собствена оценка, като изберат приложимите за тях дименсии и направят своя собствена комбинация от широкия диапазон на GPI (готови решения) или изберат пълен процес на персонализиране (процесът на разработване на изцяло нова оценка, която измерва точно онези фактори, които са ключови за успеха на вашата компанията)
 • Автоматичен бенчмаркинг чрез изпращане на въпросник до най-добре представящите се членове на екипа – позволява бързо сравнение на нови кандидати с идеалния профил.

Ползи от използването на GPI:

 • За кратко време (15 – 45 мин.) GPI предоставя изчерпателни данни за измерените фактори
 • Цената се определя на базата на избраните дименсии – това е значително намаление на разходите за изследвания, тъй като не се оценяват неподходящи компетенции и не се вземат предвид при окончателното плащане
 • Четири доклада на една цена – доклад за кандидата, доклад за мениджъра, ръководство за интервю и обобщен доклад