Изследването на лидерите дава обективна оценка дали вашият настоящ лидерски екип притежава компетенциите, необходими за изпълнение на организационно-стратегическия ви план, както и преглед на нуждите от развитие на хората на ръководни позиции.

Процесът по изследване на лидерите с цел развитие се състои от следните стъпки:

  • Идентифицираме специфичните нужди на организацията и информацията, която искате да получите от процеса.
  • Предлагаме най-подходящата методология и инструменти за оценка според вашите нужди и цели (интервю, базирано на компетенции, личностни тестове, оценка на емоционалната интелигентност, центрове за цялостна оценка или 360-градусова оценка).
  • Информираме участниците за детайлите на процеса и провеждаме изследване в съответствие с небелязаната цел.
  • Анализираме получените резултати и идентифицираме силните страни и нуждите от развитие на хората на ръководни позиции, включително потенциални ситуации в поведението, които могат да повлияят негативно на управленския успех на индивида, както и прогнозиране на поведението на мениджърите в неясни и стресови ситуации.
  • Докладваме ви резултатите, с насоки за създаване и адаптиране на планове и програми за развитие на лидери.
  • Идентифицирайки и развивайки висок потенциал, организациите запазват таланта и разширяват експертността на своя бизнес.

Чрез лидерски изследвания вие получавате точна информация, която можете да използвате, за да развиете ключови компетенции в най-важните си хора, както и в случаите, в които планирате повишения и следващо поколение мениджъри.