Не сте сигурни какви умения са необходими на един човек, за да бъде успешен на определена позиция?

Правим изследване, за да създадем желания профил на компетенции за дадена роля във вашата организация.

За да създадете идеален профил на компетенциите за дадена роля, прилагаме следните стъпки:

  • Идентифицираме вашите специфични нужди и информацията, която искате да получите от оценката
  • Предлагаме най-подходящата методология и инструменти за оценка според вашите нужди и цели (личностен профил, тест за способности)
  • Информираме участниците за детайлите на процеса на оценяване и провеждаме изследването в съответствие с групата и целта на оценяването
  • Анализираме резултатите на групово ниво и на извадка от най-успешните представители на екипа ви
  • Идентифицираме конкретен списък с желани компетенции, заедно с желаното ниво на развитие
  • Информираме ви за резултатите и представяме идеалния профил за дадена позиция