Правилната кариерна ориентация е едно от бизнес решенията, което пряко влияе върху качеството на живот на всеки човек, неговото благосъстояние и способността му да реализира пълния си потенциал.

В интерес на всяка организация е да приема хора, които виждат това като свой предпочитан професионален избор.

Независимо дали е време да се развиете в кариерата си, да промените посоката ѝ или да я започнете по правилния начин, консултантите по бизнес психология и оценки на Assert могат да ви помогнат, като работят заедно с вас върху:

  • Определяне на вашите специфични нужди и онова, което искате да оцените.
  • Избор на най-подходящите методологии и инструменти за оценка според вашите нужди и цели (личностни тестове, изследвания на предпочитания и интереси)
  • Извършване на изследване в съответствие с целта на оценката.
  • Анализиране на получените резултати и идентифициране на личните характеристики, предпочитания и интереси. Сравнение с над 6500 професии и позиции, обхванати от нашата система за кариерно ориентиране.
  • Въз основа на резултатите работодателят може да прогнозира удовлетворението и ангажираността на изследвания човек във връзка с определени работни позиции и да създаде цели и планове за дългосрочна кариера.
  • Внимателно планираният кариерен път, ръководен от прогнозни анализи, предоставени от нашите методологии, води до реализация на личния потенциал, по-голяма удовлетвореност от живота и работата, както и максимален принос на индивида към организацията.