Трудно е да привлечеш правилните таланти и още по-трудно – да ги поддържаш готови да се представят по най-добрия начин.

Ето защо адаптирахме решения за оценка, които имат за цел да идентифицират факторите, допринасящи за ангажираността, отдадеността и задържането на хората в организацията.

За да оценим адекватно мотивационните фактори е необходимо:

  • Внимателно идентифицираме конкретните нужди и информацията, която искаме да получим чрез изследването.
  • Избираме най-подходящите методологии и инструменти за оценка според нуждите и целите (интервю, базирано на компетентности, личностни тестове или цялостен център за оценка).
  • Заедно информираме хората за детайлите на процеса на оценяване и провеждаме изследване в съответствие с групата и целта на оценяването.
  • Анализираме получените резултати и идентифицираме основните мотивационни фактори, както и факторите за задържане в екипа, заедно със степента, в която тези фактори са посрещнати в момента в организацията.
  • Определяме най-подходящите интервенции, които могат да бъдат предприети с цел запазване и подобряване на служителското преживяване. Консултантите по бизнес психология и оценки на Assert могат да ви подкрепят във всяка част от процеса на изследване, за да повишат ангажираността, отдадеността и мотивацията на хората.