Нашата цел е да предоставим на нашите клиенти най-надеждната информация относно личните характеристики и потенциал на техните хора, използвайки най-висококачествени и всеобхватни системи за изследване в организационен контекст. Водени от тази мисия, създадохме портфолио от методи и инструменти за оценка, които представляват най-добрите решения, независимо дали имате нужда от професионален подбор или искате да разпознаете и развивате талантите във вашата компания.

Вярваме, че за една организация да има правилните хора на точните места създава непобедима синергия!

Нашата философия е основана на убеждението, че всяка личност се развива най-добре, когато е поставена на позиция, съответстваща на уменията и квалификацията ѝ. Това не само подпомага индивидуалното щастие и успех, но също така носи огромна стойност за работодателя.

Всяка организация е уникална. Заради това, нашите оценки са внимателно създадени, за да съответстват на специфичните нужди и характеристики на корпоративната ви култура и цели.

Използваме оценъчни инструменти, които са подкрепени от строга научна валидация и надеждност. Тя е допълнително подчертана от приемането на методите от водещи глобални компании. Това ни уверява, а съответно и вас, в точността и надеждността на нашите резултати.

Нашите сертифицирани психолози внимателно изпълняват всеки метод на изследване, който предлагаме. Това гарантира, че докладите, които получавате след оценка, не само са професионални и надеждни, но и точни и задълбочени.

С нашите оценки и неуспорима експертиза, ние създаваме условия за повишена продуктивност, увеличено задоволство от работата на хората ви, подобрено им задържане и ангажиране и, в крайна сметка, по-добри бизнес резултати за вашата организация.

Имате нужда от професионален подбор или искате да идентифицирате и развиете талантите във вашата компания?

Нашата цел е да предоставим на компаниите най-надеждната информация за характеристиките и потенциала на техните настоящи или бъдещи екипи, с най-високо ниво на качество и цялостно обслужване, оценено в организационния контекст. Водени от тази мисия, ние създадохме внимателно проектирано портфолио от методи и инструменти за изследвания и оценка.

Сътрудничеството с нас се осъществява в няколко важни стъпки:

  • Запознаваме се с вашите нужди чрез подробен анализ
  • Идентифицираме профил от ключови компетенции, които водят до успех на дадена позиция
  • Извършваме оценяването чрез широк набор от инструменти и методи за оценяване, прецизно подбрани според целта и спецификата на оценяването
  • Анализираме резултатите от оценката
  • Представяме ви доклад, насоки и базиран на данни план за действие.

 

Всички инструменти и оценки са приведени в съответствие с GDPR регламента.

Програма за управление на таланти

Идентифициране на силните страни и пространството за развитие на вашите хора.

Научете повече

Подбор на таланти

Целта на изследванията при селекция на таланти е да предостави ключова информация за вземане на правилни решения за наемане и избягване на грешки при подбора на нови хора за вашия екип.

Научете повече

Оценка на факторите на отдаденост, ангажираност и мотивация

Трудно е да привлечеш правилните таланти и още по-трудно – да ги поддържаш готови да се представят по най-добрия начин. Ето защо адаптирахме решения за оценка, които имат за цел да идентифицират факторите, допринасящи за ангажираността, отдадеността и задържането на хората в организацията.

Научете повече

Създаване на идеалния профил на позицията

Не сте сигурни какви умения са необходими на един човек, за да бъде успешен на определена позиция? Правим изследване, за да създадем желания профил на компетенции за дадена роля във вашата организация.

Научете повече

Кариерно ориентиране и консултиране

Правилната кариерна ориентация е едно от бизнес решенията, което пряко влияе върху качеството на живот на всеки човек, неговото благосъстояние и способността му да реализира пълния си потенциал. В интерес на всяка организация е да приема хора, които виждат това като свой предпочитан професионален избор.

Научете повече

Изследване за развитие на лидери и мениджъри

Изследването на лидерите дава обективна оценка дали вашият настоящ лидерски екип притежава компетенциите, необходими за изпълнение на организационно-стратегическия ви план, както и преглед на нуждите от развитие на хората на ръководни позиции.

Научете повече

Адаптирана оценка и бенчмарк, базирани на най-добре представящите се хора в екипа

Всяка компания представлява сложен механизъм с уникален набор от ценности, процеси и култура. Разбирането в детайли защо нашите най-добре представящи се хора са такива е ключът към наемането на повече хора като тях.

Научете повече

Специализирани изследвания

Оценка на уменията за продажба, изследвания на благосъстоянието, сканиране на организационната култура и други решения, съобразени с вашите нужди.

Научете повече

Нашите основни методологии за изследване

Harrison Assessments

Когато искате да получите точна и обективна информация за човек, Harrison Assessments ви дава тази възможност – само един въпросник, който ви дава ключовата информация, необходима за привличане на таланти, задържане на хора, развитие на екипи и лидери или кариерно консултиране.

Научете повече

Great People Inside

През годините опит научихме, че компаниите, които ни се доверяват, ценят високо възможността да адаптират своите решения за изследвания на хора към техните нужди и специфични характеристики на техния бизнес.

Научете повече